Vanliga frågor

Varför en blodallians?

European Blood Alliance, EBA, bildades 1988 på initiativ av Jussi Leikola, Finland, och Pim van Aken, Nederländerna, för att uppnå formell samverkan mellan nationella blodcentralorganisationer inom EU. Syftet var att ha en samlad röst från verksamheten i EU-gemenskapens blodsäkerhetsarbete.

Vilka startade blodalliansen?

Belgien, England, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Scotland. I vårt grannland Danmark bildades en särskild organisation, Organisation of Transfusion Centres in Denmark (OTCD) och därmed kunde de upptas som medlem.

Kan Sverige delta i blodalliansen?

I Sverige finns ingen överordnad nationell blodorganisation. Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive blodförsörjning. Under 1980-talet växte regionala samarbeten fram mellan regionblodcentraler och blodverksamheten i de andra landstingen i varje sjukvårdsregion. Sedan tidigare fanns ett samarbete i Regionblodcentralernas samarbetsgrupp, RBS där verksamhetscheferna förrut ingick. Efter förberedande diskussioner i RBS och efter kontakter med EBA bildades Svenska Blodalliansen, SweBA september 2004, med den danska organisationen som förebild.

Hur är SweBA uppbyggt?

SweBA är en ideell förening och en juridisk person. Alla sjukvårdsregioner finns representerade i SweBA och har varsin rösträtt. Medlemmarna består av en representant för respektive sjukvårdsregion och utses av den egna regionen. Föreningen har en styrelse med ordförande, sekreterare, tillika vice ordförande och en kassör. Föreningen har två revisorer, varav en professionell.

Hur förhåller sig SweBA till EBA?

I oktober 2004 blev SweBA invald i EBA. Med medlemskapet i EBA tillkom ett viktigt forum för internationellt samarbete inom blodområdet. Sverige deltar dessutom sedan många år i internationellt blodsäkerhetsarbete i European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM), Europarådet, särskilt i arbetet med guidelines och kartläggning

Vad har SweBA för uppgift?

Som juridisk person kan SweBA administrera gemensamma projekt, särskilt IT-projekt där det krävs en systemägare. Detta gäller t ex databasen för svenska ISBT 128 koder, systemet Samverkande Blodsystem, SBS och nationella statisiken.

Sidan uppdaterad 2017-10-31 14:41