Styrelse och medlemsrepresentanter

Styrelse

Ordförande
  Beatrice Diedrich, Stockholm

Vice ordförande/sekreterare
  Agneta Seger-Mollén, Linköping

Kassör
  Rut Norda, Uppsala

 

Internrevisor
  Jan Forslid, Örebro

 

Övriga medlemsrepresentanter
  Ewa Lassén, Umeå
  Lena Lyxe, Göteborg
  Martin L.Olsson, Skåne
 
Jan Forslid, Örebro

 

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin representeras av
 
Sofia NyströmLinköping
 

Observatörer har inbjudits från följande myndigheter/organisationer

  • Läkemedelsverket
  • Socialstyrelsen
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Folkhälsomyndigheten
Sidan uppdaterad 2017-10-31 14:27