Styrelse och medlemsrepresentanter

Styrelse

Ordförande
  Beatrice Diedrich, Stockholm

Sekreterare
  Ewa Lassén, Umeå

Vice ordförande/kassör
  Marja-Kaisa Auvinen, Uppsala

 

Internrevisor
  Jan Forslid, Örebro

 

Övriga medlemsrepresentanter
  Agneta Seger-Mollén, Linköping
  Lena Lyxe, Göteborg
  Jonas Nordberg, Skåne
 
Jan Forslid, Örebro

 

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin representeras av
 
Sofia NyströmLinköping
 

Observatörer har inbjudits från följande myndigheter/organisationer

  • Läkemedelsverket
  • Socialstyrelsen
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Folkhälsomyndigheten
Sidan uppdaterad 2021-08-24 16:30