SBS Kontaktinformation

till Blodcentraler inom SBS

Om felaktigheter / förändringar / tillägg / kommentarer mm : kontakta marianne.sandell@regionuppsala.se

BlodC

Verksamhetskontakt

Tel

Uppsala/RefBlc

Stockholm
 

Östergötland

Dalarna

Västmanland

UniLab
 

Gävle

 

Värmland

Kalmar

Örebro
 

Jönköping
 

Kronoberg

Umeå
 

Anna-Lena.Stromback@akademiska.se

Kristina.Nejstrom@sll.se
Martin.Palmgren@sll.se

Marie.Trinks@regionostergotland.se

Ann-Kristin.Antonsson@regiondalarna.se

Malin.Markgren@regionvastmanland.se

Birgitta.Birkestam@unilabs.com
Christina.Lundell@unilabs.com

Sofia.Westbergh@regiongavleborg.se

Sara.Kron@regiongavleborg.se

Asa.Larsson@regionvarmland.se

Linnea.Nilsson2@regionkalmar.se

Ove.Gefvert@regionorebrolan.se
Line.Jansson@regionorebrolan.se

Maja.Vorkapic@rjl.se
Marlene.Homelius@rjl.se

Linda.Ekelof@kronoberg.se

Harriet.Soderlund@regionvasterbotten.se
 

018-611 72 44

08-58 58 5217
 

010 10 34 571

0226-49 61 49

021-17 36 88 / 17 63 53

0709 91 60 80
0510-853 30

026 53 14 43
072 544 06 84
026 15 48 47

010-831 95 03

0490-86 979 / 86 152

019-602 30 70
019-602 30 90

010-242 23 37
010-242 23 86

0470 58 74 63

090-785 39 96
072 705 39 92

BlodC

Teknisk kontakt

Tel blodgivning

Uppsala/RefBlc

Stockholm

Östergötland

Dalarna

Västmanland

UniLab

Gävle

Värmland
 

Kalmar

Örebro

Jönköping

Kronoberg
 

Umeå
 

Marianne.Sandell@regionuppsala.se

Ake.Segerlind@sll.se

ProsangsIT-forvaltnLaboratoriemedicinsjukhusDC@regionostergotland.se

Fredrik.Bostrom@regiondalarna.se

it.laboratoriemedicin@regionvastmanland.se

Birgitta.Birkestam@unilabs.com

Michael.Ederborg@regiongavleborg.se

it@regionvarmland.se
Therese.Norstrom@regionvarmland.se

Mikael.Andersson4@regionkalmar.se

itsupport@regionorebrolan.se

Andre.Safar@rjl.se

itsupport@kronoberg.se
Magnus.Magnusson@kronoberg.se

Stefan.Pallari@regionvasterbotten.se
 

018-611 41 66

0736-99 61 64

010-10 37 443

023-49 08 42

 -

0709-91 60 80

026-15 80 26

010-831 40 00
010-831 54 44

0480-480 10

019-602 60 00

010-242 52 40

0767 20 79 63 (IT-avd)
0470 58 74 48 (TFM)

090-785 47 45
070 349 91 01

BlodC

Generell brevlåda *

Tel blodgivning

Uppsala/RefBlc

Stockholm

Östergötland

Dalarna

Västmanland

UniLab

Gävle

Värmland

Kalmar

Örebro

Jönköping

Kronoberg

Umeå

blodcentralen@akademiska.se

blodcentralen.stockholm.karolinska@sll.se

geblod@regionostergotland.se

blodcentralen.avesta@regiondalarna.se

blodc.vas@regionvastmanland.se

blodcentralen.eskilstuna@unilabs.com

geblod@regiongavleborg.se

geblod@regionvarmland.se

blodcentralen.vastervik@regionkalmar.se

blodcentralen@regionorebrolan.se

blodcentralen.jonkoping@rjl.se

transfusionsmedicin-vaxjo@kronoberg.se

Laboratoriemedicin.umea.blodcentral@regionvasterbotten.se

018-611 41 61

08-61 64 302 / 51 77 93 86

010-103 81 00

023-49 21 54

021-17 35 39

016-10 46 72

026-15 48 59

010-831 95 00

0490-86 675

019-602 11 80 / 30 90 

010-242 23 83 

0470 58 74 40

 

* Ange i mail till generell brevlåda tydligt vad ärendet gäller och vem man ursprungligen sökt

Sidan uppdaterad 2021-11-15 17:39