SBS införandeprocess

Införandeprocessen av SBS-funktioner inom en blodcentral/region bygger på ett antal faser. Dessa är:

  1. Projektinitiering
  2. Datakvalitetsgenomgång
  3. Installationsaktiviteter
  4. Valideringsprocess av installerad funktion
  5. Granskning och driftstart

 

För samtliga faser finns ett eller flera styrande/rådgivande dokument som beskriver vad, hur och varför detta skall genomföras. Dessa dokument finns i SweBAs dokumentregister (se meny Dokument, mapp SBS -> SBS Införande).

För åtkomst till fördjupad dokumentation krävs inloggning på denna webb-plats. Ansvarig för införandet kontaktar SBS Administratör med information om vilka som skall ha behörighet 

 

Sidan uppdaterad 2020-09-03 10:32