SBS Förvaltning

För Samverkande blodsystem, SBS, har följande roller definierats:

Roll Beskrivning Kontaktperson
Systemägare SweBA genom SweBA:s ordförande Beatrice Diedrich

Informationsansvarig

Verksamhetschef alternativt Ansvarig person enligt Socialstyrelsens definition. Normalt den befattningshavare som skriver under Försäkran.

N/A

Regional systemdrift

Driftsansvariga på respektive regionblodcentral

Se Kontaktinformation

Användarrepresentanter

Verksamhetsrepresentant från varje blodverksamhet

Se Kontaktinformation

Support/Helpdesk

Lokal resurs enligt respektive blodcentrals rutiner. 

 

Administratör SBS

Administrerar SBS_HSA-lista, Försäkran samt behörigheter SweBa/SBS hemsida
SBS-IT: teknisk representant för drift av SBS miljöer

Marianne Sandell

Teknisk förvaltningsledare

Samordnar de tekniska konsulter för SBS-funktioner enligt avtal om support och teknisk förvaltning av Samverkanskomponenterna

Rickard Svensson

Användarspecialist RefBlc

Motpart vid test och validering av funktioner i blodsystemet för ReferensBlodcentralens räkning

Anna-Lena Strömbäck
Blodsystemleverantör

Leverantör av blodsystem ansluten till SBS 

 

Inom SweBA finns för detta ändamål en utsedd förvaltningsgrupp som har regelbundna förvaltningsmöten. 

Förvaltningsgrupp:    

Systemförvaltare

SWEBA:s styrelse genom SweBA:S ordförande

Beatrice Diedrich

Systemdriftsansvarig

Teknisk förvaltningsledare

Rickard Svensson

Administratör SBS

 

Marianne Sandell

SBSMed

Medicinsk ledning till Referensblodcentralen

Jessica Moreno Salmela

 

Sidan uppdaterad 2020-09-03 10:27