SBS

Samverkande blodsystem är benämning av en teknisk funktion som möjliggör utbyte av blodgivaruppgifter mellan olika datasystem på blodcentraler i Sverige. Detta innebär att blodgivning kan medges direkt för godkänd blodgivare på valfri blodcentral (tappningsställe) som har denna funktion installerad.

Utbytet sker elektroniskt under säkra former via landstingens egna landsomfattade datanät, Sjunet. Den tekniska lösningen har utarbetats tillsammans med Carelink, konsulter och ledande leverantörer av blodgivarsystem inom Sverige. I stora delar bygger det på återanvändning av befintliga samverkanskomponenter från andra IT-projekt inom vården.

Den tekniska lösningen i form av mjukvarukomponenter ägs och förvaltas av SweBA.

Aktuella blodcentraler som är anslutna till samverkanslösningen och därmed kan ta emot gästgivare finns anslagna på http://geblod.nu/ge-blod-har/gastblodgivning/

 

Händelserapportering

SBS förvaltning upprätthåller en förteckning på rapporterade händelser som anses påverka systemets tillgänglighet och/eller säkerhet. Händelsens betydelse analyseras och klassas av SBS förvaltning.
Vid konstaterade incidenter skall SweBA där så anses nödvändigt genomföra en händelseanalys för att säkerställa om SBS funktioner och rutiner behöver förändras eller om verksamheten hos blodcentralerna påverkas.

Arbetsgrupper

Inom SBS finns två referensgrupper för samordning och anpassning av samverkandefunktioner.

  • Arbetsgruppen för samordning av Givarinformation
  • Arbetsgruppen för samordning av Patientinformation (ej startad ännu)
     
Sidan uppdaterad 2018-09-07 13:17