Referensgrupp Givarinformation

I referensgruppen för Samverkande BlodSystem (SBS) diskuteras verksamhetsspecifika frågor som rör hanteringen av SBS. Där finns representanter från Referensblodcentralen, Regionöverläkare samt ett antal representanter från medlemmar i SBS. Gruppen har regelbundna telefonmöten, samt minst ett arbetsmöte per år.

Minnesanteckningar finns under fliken dokumentation

Medlemmar i arbetsgruppen:

Anna-Lena Strömbäck Uppsala, ReferensBlodcentralen
Anders Andersson Unilabs
Kristina Nejström, Martin Palmgren Stockholm, Karolinska, sammankallande
Åsa Larsson Värmland
Malin Markgren Västmanland
Jennie Sjödin, Marie Trinks Östergötland
Linnea Nilsson Kalmar
Sofia Westberg Gävleborg
Ove Gefvert Örebro
Ann-Kristin Antonsson Dalarna
Maja Vorkapic, Marlene Homelius Jönköping
Karl-Åke Sundin, Linda Ekelöf Kronoberg
Harriet Söderlund Västerbotten

 

Sidan uppdaterad 2021-09-22 13:27