Referensgrupp Givarinformation

I referensgruppen för Samverkande BlodSystem (SBS) diskuteras verksamhetsspecifika frågor som rör hanteringen av SBS. Där finns representanter från Referensblodcentralen, Regionöverläkare samt ett antal representanter från medlemmar i SBS. Gruppen har regelbundna telefonmöten, samt minst ett arbetsmöte per år.

Minnesanteckningar finns under fliken dokumentation

Medlemmar i arbetsgruppen:

Per-Olov Forsberg Värmland/Örebro, ordförande
Anna-Lena Strömbäck Uppsala, ReferensBlodcentralen
Birgitta Birkestam Unilabs
Kristina Nejström Stockholm, Karolinska, sammankallande
Elisabeth Olsson Värmland
Lena Gummesson Västmanland
Marie Larsson Östergötland
Linnea Nilsson Kalmar
Karin Eriksson Gävleborg
Ove Gefvert Örebro
Ann-Kristin Antonsson Dalarna
Maja Vorkapic Jönköping

 

Sidan uppdaterad 2018-06-15 09:48