PBM

Arbetsgruppen Patient Blood Management (PBM) verkar för att implementera gemensamma nationella och nordiska indikationer och riktlinjer för blodtransfusioner med syfte att undvika transfusioner givna på felaktiga indikationer. 

Samarbete med övriga nordiska länder finns. Initialt har en arbetsgrupp bildats med en representant från Transfusionsmedicin i olika regioner. Arbetsgruppen ger stöd och uppdrag för inventering av blodanvändning och pilotstudier inom olika delar och specialiteter. Det första projektet handlar om perioperativ anemi och järnsubstitution, med syfte att minska onödiga blodtransfusioner, pre- per och postoperativt vid elektiva operationer. Representanterna bildar lokala nätverk från Transfusionsmedicin med berörda kliniker.

Minnesanteckningar och annan information kommer att finnas under fliken Dokument.

Medlemmar 2019

Agneta Wikman, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm agneta.wikman@sll.se Sammankallande
Miodrag Palfi, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland Miodrag.Palfi@regionostergotland.se  
Norbert Lubenow, Akademiska Universitetssjukhuset, region Uppsala norbert.lubenow@akademiska.se  

Maria Lundgren, Univeritetssjukhuset i Lund, Region, Skåne

Maria.n.Lundgren@skane.se  
Linda Bodecker Zingmark, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Linda.Bodecker.Zingmark@vll.se  
Nicholas Holthuis, Blekingesjukhuset nicholas.holthuis@ltblekinge.se  
Per-Olof Forsberg per-olof.forsberg@regionvarmland.se  
 

 

 

 
     
Sidan uppdaterad 2020-04-06 11:52