PBM

Arbetsgruppen Patient Blood Management (PBM) verkar för att implementera gemensamma nationella indikationer och riktlinjer för blodtransfusioner med syfte att undvika transfusioner givna på felaktiga indikationer. 

Samarbete med övriga nordiska länder finns. En arbetsgrupp bildades 2018 med en representant från Transfusionsmedicin i olika regioner. Arbetsgruppen ger stöd och uppdrag för inventering av blodanvändning. Lokala studier och projekt pågår. Från gruppen har artiklar publicerats i Läkartidningen: Transfusionsstrategi-att ge blod på rätt indikation. Wikman et al Läkartidningen 2020 och ett temanummer om Transfusionsstrategier och blodtransfusioner. Läkartidningen, Mars 2021.

Medlemmar 2021

Agneta Wikman, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm agneta.wikman@sll.se  
Mohammad Abedi, Region Örebro mohammad.abedi@regionorebrolan.se  
Norbert Lubenow, Akademiska Universitetssjukhuset, region Uppsala norbert.lubenow@akademiska.se Sammankallande

Jens Kjeldsen-Kragh, Region Skåne

jkk@prophylix.com  
Linda Bodecker Zingmark, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Linda.Bodecker.Zingmark@vll.se  
Sofia Frändberg, VGR, Göteborg sofia.frandberg@vgregion.se  
     
 

 

 

 
     
Sidan uppdaterad 2021-09-24 13:52