Om oss

Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance), SweBA, bildades vid ett konstituerande möte på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm den 1 september 2004. Alliansen är en ideell förening och skall verka för ett organisatoriskt och driftsmässigt samarbete mellan blodcentralerna i Sverige .

SWEBA som medlem i EBA (European Blood Alliance) representerar Sverige och bevakar svenska intressen där vad gäller blodgivning, plasmaförsörjning och regelverk runt blodanvändning. Föreningen skall också medverka till nationell enighet vid representation i internationella organisationer och svara för att information från internationella möten sprids till blodverksamheten i Sverige. SweBA skall bistå i frågor som rör samarbetet inom den europeiska gemenskapen och sprida information rörande detta samarbete. 

Som juridisk person kan SweBA bl a administrera gemensamma projekt, särskilt IT-projekt där det krävs en systemägare, såsom samverkande blodsystemlösning och ISBT128 kodsystemet.

Sidan uppdaterad 2018-09-07 13:12