ISBT128

 

Det internationella kodsystemet ISBT128 utvecklades först för identifiering och märkning av blodkomponenter och har börjat tillämpas också för celler och vävnader. Systemet tillåter robust och stabil registrering och arkivering av bl.a. de uppgifter som krävs för spårbarhet donator-komponent-mottagare enligt EU-direktiven för blod och blodkomponenter och för vävnader, celler och organ. I Sverige används ISBT128 för blodkomponenter sedan 2001, för hematopoetiska stamceller sedan 2006 och för vävnader sedan 2010.

De internationella och nationella ISBT128 koder, som är eller har varit i bruk i Sverige, finns fr.o.m. hösten 2006 i en webbaserad nationell databas. Databasen omfattar komponentkoder för blodkomponenter,  HSC-komponenter och vävnader. Via SweBA:s hemsida är databasen tillgänglig för blodcentraler och vävnadsinrättningar som är registrerade hos ICCBBA och som betalar årlig licensavgift för användning av ISBT128.

Databasen är förberedd för att varje enskild kod skall kunna laddas ned till den lokala bloddatabasen i direkt användbar form. För varje blodkomponent anges i förteckningen Svenska koder komponentkod och kodifieringssträng, klartext för komponentklass och modifierare, kärnegenskaper, samt klartext för särskilda egenskaper, information om blodkomponenten, inklusive rekommenderad hållbarhetstid och den klartext som ska skrivas ut på komponentetiketten.
 

Sidan uppdaterad 2017-04-25 13:52