GeBlod Kommunikation

GeBlod Kommunikation är regionblodcentralernas nätverk för PR och kommunikation. De har i uppdrag att genomföra gemensamma PR och kommunikationsaktiviteter i syfte att främja blodgivningen i Sverige. Mediebevaka och agera kontaktperson för press och olika medier/samarbeten samt verka som stöd och bollplank för respektive regions blodcentraler.

Malin Joelsson Ordförande Örebro
Ulrika Ljung   Göteborg
Karolina Blom-Wberg   Stockholm
Ingrid Johansson   Skåne
Enisa Deumic   Linköping
Margaretha Östlund   Uppsala
Harriet Söderlund   Umeå

 

Sidan uppdaterad 2018-05-18 13:16