GeBlod Kommunikation

GeBlod Kommunikation är regionblodcentralernas nätverk för PR och kommunikation. De har i uppdrag att genomföra gemensamma PR och kommunikationsaktiviteter i syfte att främja blodgivningen i Sverige samt mediebevaka och agera kontaktperson för press och olika medier/samarbeten, administrera GeBlods kanaler på webben och i sociala medier samt verka som stöd och bollplank för respektive regions blodcentraler.

Ingrid Johansson  Ordförande Skåne
Malin Joelsson   Örebro
Karolina Blom-Wberg   Stockholm
Ida Norrström   Linköping
Pär Strömbro   Umeå
Ulrika Ljung   Göteborg
Margaretha Östlund   Uppsala

 

Sidan uppdaterad 2020-09-18 10:18