Framtida plasmaförsöjning

 

Arbetsgruppen tillsattes 2012 på mandat av SweBA.

I arbetsgruppens uppgift ingick att inventera plasmavolymer och avtalstider för svenska plasmaleverantörer och uppköpare av plasma och att utarbeta ett förslag till kommande anbuds- och bedömningsunderlag riktat till plasmauppköparna. I uppdraget ingick också att ge förslag på organisation och rutiner för framtida nationell försäljning av svensk plasmaråvara.

Minnesanteckningar och annan information som arbetsgruppen skaffat finns under fliken Dokument.

OBS Listan nedan är inte aktuell, kommer att uppdateras.

Namn

Mailadress

Representerar

Christina Lundell, samordnare

Christina.lundell@unilabs.com

Unilabs

Bengt Ekermo

Bengt.ekermo@lio.se

Linköping

Helena Lindholm

Helena.lindholm@vll.se

Umeå

Kristina Josefsson

Kristina.josefsson@vgregion.se

Västra Götaland

Nicholas Holthuis

Nicholas.holthuis@ltblekinge.se

Blekinge

Norbert Lubenow

Norbert.lubenow@akademiska.se

Uppsala

Per-Olof Forsberg

Per-olof.forsberg@liv.se

Värmland-Örebro

Stella Larsson

Stella.larsson@sll.se

Stockholm

Sidan uppdaterad 2017-10-31 13:32