EBA

European Blood Alliance (EBA) har som övergripande syfte att bidra till säker blodförsörjning till invånarna i EU´s medlemsstater.
Detta gör man genom teknisk och professionell support till myndigheter, informationsutbyte mellan Medlemsstaterna och genom att uppmuntra gemensamma aktiviteter och projekt.

EBA ordnar symposier och workshops och utgör en viktig diskussionspartner bl.a. beträffande den långsiktliga tekniska utvecklingen inom blodsäkerhetsområdet.

EBA har ett antal arbetsgrupper där SweBA finns representerade i några. För mer information kontakta respektive representant.

Arbetsgrupp Representant
Emerging Infectious Diseases (EID) Jonas Nordberg
Tissues and Cells Folke Knutsson
Patient Blood Management (PaBlo) Agneta Wikman

 

 

Läs gärna vidare på EBAs hemsida.

 

Sidan uppdaterad 2019-11-13 13:40