Blodregistret

Under 2013 beslutades att förbereda för ett kvalitetsregister "Blod från givare till patient" (blodregistret). Under 2015 ändrades förutsättningarna för att få bli registerkandidat och Blodregistret beviljades inga medel. Utifrån genomförda förstudier gjordes en ansökan till Vävnadsrådet hösten 2016. För närvarande är arbetsgruppen vilande.

   

Sidan uppdaterad 2018-09-11 22:55