Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppen arbetar på mandat från SweBA och svarar för uppdatering och underhåll av databasen för ISBT128 komponentkoder i Sverige, som innehåller komponentkoder enligt svensk tillämpning av blod-ID systemet ISBT128, förteckningar över Komponentklass och modifierare, Kärnegenskaper, Särskilda egenskaper samt Typ av tappning eller donation.

Information om nya koder publiceras på SweBA:s hemsida, och meddelas per e-post till kontaktpersoner för databasen (Nyhetsbrev).

Arbetsgruppen för ISBT128 komponentkoder i Sverige har sedan tidigare bestått av medlemmar som arbetar med blodkomponenter eller med HSC-komponenter.
Fr o m 2016 har arbetsgruppen utökats med medlemmar som arbetar med vävnader. Av praktiska skäl hålls oftast separata möten för koder för blod-och HSC-komponenter resp. vävnader, som regel som telefonmöten varanan månad och ett sammanträde per år.
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten finns publicerade under "Dokument".

 

 

Ordförande

Stella Larsson

stella.larsson@sll.se

Stockholm, Karolinska

Blod

Harriet Söderlund

A-L Strömbäck

Olof Åkerblom

Maria Kindahl

Birgitta Almqvist

Lisa Kylbring

Sandra Pettersson

harriet.soderlund@regionvasterbotten.se

anna-lena.stromback@akademiska.se

olof.akerblom@regionuppsala.se

maria.kindahl@regionostergotland.se

birgitta.almqvist@regionorebrolan.se

lisa.kylbring@vgregion.se

sandra.pettersson@skane.se

Umeå, Norrlands Univ sjh

Uppsala, Akademiska sjh

Uppsala, Akademiska sjh

Linköping, Univ sjh

Örebro, Universitetssjukhuset

Göteborg, Sahlgrenska

Lund, Universitetssjukhuset

HSC

Malin Larsson

Ann-Louise Hägg

Ewa C Jansson

Christina Sandell

Tina Aronsson

Anna Persson

Anette Malmberg

malin.j.larsson@sll.se

annlouise.hagg@regionvasterbotten.se

ewa.christensen.jansson@akademiska.se

christina.a.sandell@regionostergotland.se

tina.aronsson@regionorebrolan.se

anna.mon.persson@vgregion.se

anette.c.malmberg@skane.se

Stockholm, Karolinska

Umeå, Norrlands Univ sjh

Uppsala, Akademiska sjh

Linköping, Univ sjh

Örebro,  Universitetssjukhuset

Göteborg, Sahlgrenska

Lund,  Universitetssjukhuset

Ben

Folke Knutson

Per Ramberg

folke.knutson@akademiska.se

per.ramberg@regionjh.se

Uppsala, Akademiska sjh

Östersund, Lasarettet

Cellterapi/Hud

Alexandra Karström

Cassandra Edlund

Kristina Wikström

alexandra.karstrom@akademiska.se

cassandra.edlund@akademiska.se

kristina.i.wikstrom@sll.se

Uppsala, Akademiska sjh

Uppsala, Akademiska sjh

Stockholm, Karolinska

Hjärtklaffar

Mali Sjetne Rosdahl

Caterine Concaro

Josefune van der Lee

mali.sjetnerosdahl@skane.se

catherine.concaro@vgregion.se

josefine.vanderlee@vgregion.se

Lund,  Universitetssjukhuset

Göteborg, Sahlgrenska

Göteborg, Sahlgrenska

Hornhinnor

Randi Elstad

Krister Berggren

Fredrik Trossö

Karolina Krus

Tina Aronsson

randi.elstad@vll.se

krister.berggren@vgregion.se

fredrik.trosso@regionorebrolan.se

karolina.krus@regionorebrolan.se

tina.aronsson@regionorebrolan.se

Umeå, Norrlands Univ sjh

Göteborg, Sahlgrenska

Göteborg, Sahlgrenska

Örebro,  Universitetssjukhuset

Örebro,  Universitetssjukhuset

Örebro,  Universitetssjukhuset

Könsceller

Lars Björndahl

Ulrik Kvist

Kersti Lundin

lars.bjorndahl@ki.se

ulrik.kvist@ki.se

kersti.lundin@vgregion.se

Stockholm, Karolinska

Stockholm, Karolinska

Göteborg, Sahlgrenska

 

Sidan uppdaterad 2020-08-24 19:48