Arbetsgruppen för statistik

Arbetsgruppen för statistik arbetar med insamling, sammanställning och rapportskrivning av Blodförsörjningen i Sverige: omfattning, kvalitet och säkerhet på uppdrag av IT-utskottet, SweBA. Arbetet syftar till att ge blodverksamheterna i Sverige kvalitetssäkrade uppgifter om blodverksamheten bench-marking, för nationell och internationell rapportering.

 

Medlemmar

Mohammad Abedi, Örebro

Marja-Kaisa Auvinen, Uppsala

Lisbeth Bohlin, Västmanland

Per-Olof Forsberg, Värmland

Rut Norda, Uppsala (sammankallande)

Eva Simic, Stockholm

 

Sidan uppdaterad 2018-09-13 13:25