Webbokning

Tidigt under 2013 startade arbetet med att göra det möjligt för blodgivare att boka, omboka eller avboka tid för blodgivning över nätet i samarbete mellan Mina Vårdkontakter (MVK) och ProSang. Ett pilotprojekt med blodverksamheten och MVK i Örebro och i Gävleborg startade under 2014. En checklista har tagits fram och en arbetsgrupp inom SweBA har tillskapats för att stödja breddinförande och gemensamma projekt för utveckling av funktionen. Under 2014 har Stockholm också startat införandet av webboking och Dalarna och Västmanland börjat sina förberedelser. Arbetsgruppen arbetar med elefonmöten och kommer att ha arbetsmöten vod behov, särskilt för att diskutera utvecklingsfrågor. I arbetsgruppen ingår representanter för ProSang, MVK och Databyrån. Gruppens sammansättning kommer att växla över tid allt eftersom breddinförandet pågår.

Deltagare uppdelade på TM (Transfusionsmedicin) och 1177 Vårdguiden:

Från Dalarna: Ann-Kristin Antonsson TM, Inga Lill Hansson TM, Ulla A Karlsson 1177 och Louise Pettersson 1177

Från Databyrån: Cia Cedervall

Från Gävleborg: Karin Eriksson TM och Carina Jäderberg 1177

Från Halland: Kerstin Andersson TM, Carina Johansson TM (sammankallande) och Charlotte Tavelin 1177

Från Jönköping: Agneta Levin 1177, Maja Vorkapic TM

Från Stockholm: Ingrid Engström TM, Kristina Nejström TM

Från Unilabs: Birgitta Birkestam TM och Christina Lundell TM

Från Uppsala: Sara Svenberg TM och Christina Hermans 1177

Från Västmanland: Lisbeth Ekermann TM, Lena Gummesson TM och Victoria Knudsen 1177

Från Örebro: Maria Bülow 1177, Ove Gefvert TM och Pernilla Karlefors TM (ordförande)

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-31 14:50