Teknisk förvaltning

Inom SweBA finns för detta ändamål en utsedd förvaltningsgrupp som har regelbundna förvaltningsmöten. 

För Samverkande blodsystem, SBS, har följande roller definierats:

Roll Beskrivning Kontaktperson
Systemägare SweBA genom SweBA:s ordförande Beatrice Diedrich

Informationsansvarig

Verksamhetschef alternativt Ansvarig person enligt Socialstyrelsens definition. Normalt är det alltså verksamhetschefen för respektive regionblodcentral. Denne kan delegera till annan person, dock med krav på behörighet.

N/A

Regional systemdrift

Driftsansvariga på respektive regionblodcentral

 

Användarrepresentanter

Verksamhetsrepresentanter från varje regional blodcentralinstans

 

Support/Helpdesk

Av respektive blodcentral utpekad lokal stödfunktion

 
Förvaltningsgrupp:    

Systemförvaltare

SWEBA:s styrelse genom SweBA:S ordförande med stöd av konsultresurser enligt avtal om support och teknisk förvaltning av Samverkanskomponenterna.

Beatrice Diedrich

Henrik Fredmer

Rickard Svensson

Systemdriftsansvarig

Tekniska konsulter och blodsystemleverantör

Henrik Fredmer

Rickard Svensson

Administratör

Administrerar av sk HSA-lista och Försäkran

Marianne Sandell

Expertanvändare

Testblodcentral

Rut Norda

 

Sidan uppdaterad 2015-01-08 10:43