SBS Kontaktinformation

Kontaktinformation Blodcentraler inom SBS

Om felaktigheter / förändringar / tillägg / kommentarer mm : kontakta marianne.sandell@akademiska.se

 BlodC

 Verksamhetskontakt

 Tel

 Uppsala/RefBlc

 Stockholm

 Östergötland
 

 Dalarna

 Västmanland

 UniLab
 

 Gävle
 

 Värmland

 Kalmar

 Örebro
 

 Jönköping

 anna-lena.stromback@akademiska.se

 kristina.nejstrom@sll.se

 emma.kronzell@regionostergotland.se
 marie.trinks@regionostergotland.se

 ann-kristin.antonsson@ltdalarna.se

 malin.markgren@regionvastmanland.se

 birgitta.birkestam@unilabs.com
 christina.lundell@unilabs.com

 sofia.westbergh@regiongavleborg.se
 

 asa.larsson@regionvarmland.se

 linnea.nilsson2@ltkalmar.se

 ove.gefvert@regionorebrolan.se
 pernilla.karlefors@regionorebrolan.se

 maja.vorkapic@rjl.se

 018-611 72 44

 08-58 58 5217

 072 744 1752
 010 10 34 571

 0226-49 61 49

 021-17 36 88 / 17 63 53

 0709 91 60 80
 0510-853 30

 026 26 53 14 43
 072 544 06 84

 054-61 95 03

 0490-86 979 / 86 152

 019-602 30 70
 019-602 78 25

 010-242 23 37

 BlodC

 Teknisk kontakt

 Tel blodgivning

Uppsala/RefBlc

Stockholm

Östergötland
 

Dalarna

Västmanland

UniLab

Gävle

Värmland

Kalmar

Örebro

Jönköping

 marianne.sandell@akademiska.se

 ake.segerlind@sll.se

 marie.c.larsson@regionostergotland.se
 laboratorium@regionostergotland.se

 fredrik.bostrom@ltdalarna.se

 it.laboratoriemedicin@regionvastmanland.se

 birgitta.birkestam@unilabs.com

 michael.ederborg@regiongavleborg.se

 it@regionvarmland.se

 MikaelAsson@ltkalmar.se

 itsupport@regionorebrolan.se

 fredrik.a.holmqvist@rjl.se

 018-611 41 61

 0736-99 61 64

 010-10 32 659
 010-10 37 443

 023-49 08 42

 -

 0709-91 60 80

 026-15 80 26

 054-61 40 00

 0480-480 10

 019-602 60 00

 010-242 52 40

 BlodC

 Generell brevlåda *

 Tel blodgivning

Uppsala/RefBlc

Stockholm

Östergötland

Dalarna

Västmanland

UniLab

Gävle

Värmland

Kalmar

Örebro

Jönköping

 blodcentralen@akademiska.se

 blodcentralen.stockholm.karolina@sll.se

 blodtappen@regionostergotland.se

 blodcentralen.falun@ltdalarna.se

 blodc.vas@regionvastmanland.se

 blodcentralen.eskilstuna@unilabs.com

 blodcentralen.gavle@regiongavleborg.se

 geblod@liv.se

 blodcentralen.vastervik@ltkalmar.se

 blodcentralen@regionorebrolan.se

 blodcentralen.jonkoping@rjl.se

 018-611 41 61

 08-61 64 302 / 51 77 93 86

 010-103 81 00

 023-49 21 54

 021-17 35 39

 016-10 46 72

 026-15 48 59

 054-61 95 00

 0490-86 675

 019-602 11 80 / 30 90 

   

* Ange i mail till generell brevlåda tydligt vad ärendet gäller och vem man ursprungligen sökt

Sidan uppdaterad 2018-12-28 16:38