Nyheter

0 Comment(s)

Internationella blodgivardagen 14 juni 2015

Inför Internationella blodgivardagen 2015 gjorde Blodkommunikaiton Sverige (BKS) en satsning på att få uppmärksamhet kring blodgivning i media. PR-byrån Westander anlitades och statistik samlades in från alla intresserade län. Resultatet blev att totalt 99 artiklar publicerades, till ett annonsvärde av totalt 2 009 408 kronor. Antal potentiella läsare som nåtts är 5 716 400. Publiceringar har skett i samtliga 21 län med flest publiceringar i Skåne och Västra Götalands län. Dessutom gjorde både SVT Rapport och TV4 Nyhetsmorgon inslag.

0 Comment(s)

Databasen ISBT128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för poolade trombocyter, för att möta behovet hos de blodcentraler som tillämpar ett nytt sätt att framställa trombocyter med automatisk utrustning för komponentuppdelning av helblod. Den automatiska uppdelningen resulterar i enheter med liten volym bestående av  trombocytrik plasma (s.k. interimstrombocyter), som poolas efter framställningen till en transfusionsenhet.

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för Blodregistret anordnade den 11 mars en work-shop med kliniska kollegor från anestesiologi, gynekologi, ortopdei, pediatrik och thoraxkirurgi. Vi fick värdefull återkoppling: hålla fokus på lokalt förbättringsarbete, ge bred och regelbunden återkoppling, bidra med tillförlitliga transfusionsdata, utveckla prestandajämförelser för att förbättra kunskapen om hur blodkomponenter bör ordineras. Den 31 mars lämnade arbetsgruppen in en förnyad registerprofil i förhoppning att få söka medel för 2016.

0 Comment(s)

Webbokning

Mötesanteckningar 150203, e-postförteckning för kallelser, formulär för uppdrag samt årsberättelse 2014 finns nu i arbetsgruppens dokumentmapp.

0 Comment(s)

Två nya arbetsgrupper inom SweBA

Möjligheten för blodgivare att boka, omboka och avboka tider för blodgivning på nätet (webbokning) utvecklades mellan Mina Vårdkontakter och ProSang. Inför breddinförande och utveckling bildades en arbetsgrupp som fick tillhörighet inom SweBA. Läs mer under fliken Webbokning /andra Arbetsgrupper.

Under 2013 beslöt blodverksamheter vid ett antal sjukhus att starta Kvalitetsregistret Blod från givare till patient (Blodregistret). Under hösten 2014 beslöt arbetsgruppen att söka tillhörighet till SweBA. Läs mer under fliken Blodregistret.

Sidor

Sidan uppdaterad