Nyheter

0 Comment(s)

SweBA har på Vävnadsrådets uppdrag förberett och anordnat tva endagarskurser ( 2013 10 24 och 2014 04 02). I uppdraget finns stipulerat att denna utbildning ska kunna nå alla i målgruppen, dvs alla som arbetar med blodgivning, vilket enbart kan tillgodoses genom regionala kurser. I bifoga rapport finns information om upplägg och process. Kursutvärderingarna bifogas som inspiration för det fortsatta arbete. Kursledningen bistår gärna.

0 Comment(s)

Australian Red Cross Blood Services har genomfört en undersökning av blodgivares följsamhet till gällande urvalskriterier och därefter bett tillsynsmyndigheten att besluta om en eventuell halvering av uppehållstiden efter sexualla riskhändelser. Myndigheten (TGA) har beslutat att uppehållstiden ska vara oförändrad, dvs. 12 månader. Läs mer på den bifogade länken:

0 Comment(s)

Arbetsgruppen arbetar med olika aspekter på och möjligheter med EHD:

  • att förbättra formuleringar i huvud- och följdfrågor nu när pappersformatet ej är en begränsning
  • att använda EHD för alla typer av tappningar, kontroller, seniorgivare och nyanmälningar
  • till utskrift av EHD beroende på tappningstyp
  • att införa och redigera OBS-, styr och spärrkoder

Arbetsgruppen har informerat Handboksgruppen om arbetets karaktär och får lägga fram förslag till Handboksgruppens möte i november i år.

0 Comment(s)

EU-kommissionen annonserar just nu efter anbud för ett projekt för Patient Blood Management, som ska utvecklas, användas och utvärderas på fem universitetssjukhus. Projektet ska bygga på tidigare gemensamma projekt som t ex  "Manual of optimal Blood Use". Sista dagen för att lämna in anbud är den 27 september 2013.

European Blood Alliance. EBA, har som ett av sina startegiska mål att delta in projekt som rör optimal användning av blodkomponenter och därför kommer EBA att försöka engagera sig i ett konsortium som lämnar anbud.

Sidor

Sidan uppdaterad