Nyheter

0 Comment(s)

Under 2016 diskuterade SweBA vilka rutiner som fanns hos blodverksamheterna och regionblodcentralerna för att möta kriser och katastrofer. Det saknades en övergripande bild av kunskapsläget och SweBA gjorde därför en enkät hösten 2016. Sammanställningen diskuterades på årsmötet 2017. Enkäten, sammanställningen av alla data och en sammanfattning samt en lärorik rapport från NÄL finns i mappen Enkäten/remisser/rapporter. Stryelsen tar gärna emot synpunkter. 

0 Comment(s)

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde Blodregistergruppen sammanlagt tre förstudier för att undersöka möjligheten att extrahera data ur patientjournalsystemen (inklusive blod och lab) för att uppfylla behovet av uppgifter för ett kvalitetsregister blod från givare till patient. Medel för arbetet ställdes till förfogande av SweBA. Extraktionerna gjordes manuellt. Ett studiebesök gjordes även till Rigshopsitalet som har ett transfusionsregister för arbetet med Patient Blood Management.

0 Comment(s)

V.g. se bifogad presentation från senaste EBA Board meeting i Frankfurt 6-7/10 2016. Den bygger på en enkät till EBA:s medlemsländer våren 2016 om granulocytgivning/-transfusion. Samtliga EBA:s medlemsländer var representerade på mötet.  Efter presentationen ´ursäktade sig´ Frankrikes representant med att man där aldrig sprutat sina aferes-granulocytgivare med G-CSF, samt att man nu tagit beslut om att endast framställa granulocyter för transfusion via poolade lättcellsskikt (buffycoats).

Sidor

Sidan uppdaterad