Nyheter

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya svenska koder för poolade trombocyter förvarade i suspensionsmedium PAS-E, avsedda för framställning av s k ”dubbeldostrombocyter” som patogeninaktiveras, eller bestrålas, och därefter delas upp i två transfusionsdoser.

0 Comment(s)

ICCBBA meddelar att den särskilda egenskapen SM3 ”ej mobiliserad” tas bort ur kodsträngar för hematopoetiska stamceller (inleds med bokstaven S).
Komponentkoden kommer att vara oförändrad, men kodsträngen ändrad för de koder som tidigare innehöll den särskilda egenskapen SM3.

Ändringen är föranledd av ett principbeslut att endast beskriva de förändringar en komponent genomgått, och inte vad som inte gjorts. 

Förändringen gäller fr om maj 2016 i ICCBBAs databas.

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för
Granulocyter, aferes med kärnegenskapen NaCitrat-Dextran/XX/rt (E@ED).

Begäran om en ny kärnegenskap innehållande Dextran är föranledd av att de flesta blodcentraler/aferescentra övergått till att använda Dextran istället för HES (hydroxyetylstärkelse) för att minska risk för biverkningar, i enlighet med rekommendation från SAG (Svensk Aferes Grupp). 

Komponentkoderna publicerades i ICCBBAs databas maj 2016.

 

 

Sidor

Sidan uppdaterad