Nyheter

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för statistik som gör karläggningen av "Blodförsörjningen i Sverige, omfattning kvalitet och säkerhet" har nu på begäran av Transfusionsföreningen övertagits av SweBA. Beskrivning av erbetsgruppen finns under Andra arbetsgrupper. Uppdrag, mötesanteckningar, insamlingsformulär etc. kommer att publiceras i arbetsgruppens mapp under fliken Dokument. Ett möte med uppgiftslämnarna ska hållas den 15 februari. Inbjudan med bilagor går ut till alla de enskilda deltagarna, samtidigt som det går att finna i arbetsgruppens mapp.

0 Comment(s)

Uppdaterad hemsida

Hemsidan har uppdaterats med information avseende ny representant i SweBA för svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Andra nyheter är att arbetsgruppen Datautskottet har bytt namn till IT-utskottet, arbetsgruppen BKS bytt namn till GeBlod kommunikation och att en ny arbetsgrupp, Patient Blood Management (PBM) har tillkommit.

 

0 Comment(s)

Den 7-8 februari 2017 ordnade EBA en work-shop om plasmaferes i Amsterdam. Den hölls i Sanquins lokaler. Svensk representant för SweBAs räkning var Per-Olof Forsberg. Hans reserapport till SweBAs årsmöte 2017 och hans presentation av plasmaferes i Värmland i samband med en workshop 2105 finns nu att läsa under fliken Dokument och i mappen Enkäter/remisser/rapporter. Per-Olof svara gärna på frågor.

Sidor

Sidan uppdaterad