Nyheter

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för EHD presenterade en del av sitt arbete på Linköpingsdagarna i form av en poster - se bifogad fil. Den nya funktionen att ta ut statistik lyftes fram. Den ger en möjlighet att se hur avvikande svar fördelar sig över frågeområden. Sådan information är viktig i förbättringsarbete i blodverksamheten. Instruktionen för att ta ut information är redan publicerad på denna hemsida och återfinns i Dokumentmappen för arbetsgruppen EHD.

0 Comment(s)

Svar på remiss från Socialstyrelsen

SweBA har svarat jakande på en remiss avseende förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.
Föreslagen ändring innebär att de som bedriver blodverksamhet kommer att kunna ersätta kriterierna för tillfällig avstängning av givare med NAT-testning under förutsättning att resultatet är negativt, i de fall en potentiell givare har vistats i ett område där det förekommer överföring av West Nile-virus till människa.
Den föreslagna formuleringen tvingar inte blodverksamheterna att använda NAT som testmetod. 

0 Comment(s)

Blodregistret

Nu finns information om arbetet med kvalitetsregistret "Blod från givare till patient" i Dokument/Blodregistret. Där finns också anteckningar från vår work-shop 11 mars i år och den uppdaterade profilbeskrivning som lämnats in.

0 Comment(s)

Internationella blodgivardagen 14 juni 2015

Inför Internationella blodgivardagen 2015 gjorde Blodkommunikaiton Sverige (BKS) en satsning på att få uppmärksamhet kring blodgivning i media. PR-byrån Westander anlitades och statistik samlades in från alla intresserade län. Resultatet blev att totalt 99 artiklar publicerades, till ett annonsvärde av totalt 2 009 408 kronor. Antal potentiella läsare som nåtts är 5 716 400. Publiceringar har skett i samtliga 21 län med flest publiceringar i Skåne och Västra Götalands län. Dessutom gjorde både SVT Rapport och TV4 Nyhetsmorgon inslag.

Sidor

Sidan uppdaterad