Nyheter

0 Comment(s)

Blodförsörjningen 2017

Nu finns insamlingsformuläret och dokument till stöd i arbetet i Statistikgruppens mapp. Alla som är uppgiftslämnare har därutöver fått materialet per mail. Förhoppningsvis kan årsrapporten för 2017 föreligga i samband med KITM's årsmöte i Göteborg i slutet av maj i år.

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för statistik som gör karläggningen av "Blodförsörjningen i Sverige, omfattning kvalitet och säkerhet" har nu på begäran av Transfusionsföreningen övertagits av SweBA. Beskrivning av erbetsgruppen finns under Andra arbetsgrupper. Uppdrag, mötesanteckningar, insamlingsformulär etc. kommer att publiceras i arbetsgruppens mapp under fliken Dokument. Ett möte med uppgiftslämnarna ska hållas den 15 februari. Inbjudan med bilagor går ut till alla de enskilda deltagarna, samtidigt som det går att finna i arbetsgruppens mapp.

0 Comment(s)

Uppdaterad hemsida

Hemsidan har uppdaterats med information avseende ny representant i SweBA för svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Andra nyheter är att arbetsgruppen Datautskottet har bytt namn till IT-utskottet, arbetsgruppen BKS bytt namn till GeBlod kommunikation och att en ny arbetsgrupp, Patient Blood Management (PBM) har tillkommit.

 

Sidor

Sidan uppdaterad