Nyheter

0 Comment(s)

Den 23 januari 2019 samlades 25 uppgiftslämnare från 20 blodverksamheter och arbetsgruppen för statistik till arbetsmöte i Stockholm. Det var sex uppgiftslämnare från lika många blodverksamheter som lämnat återbud av olika skäl. Det är nu 6e gången som mötet arrangeras i syfte att förbättra kvaliteten i datainsamlingen och därmed också årsrapporten. Denna rapport är avsedd att vara underlag för s.k. benchmarking mellan blodverksamheterna i landet. Rapporten är också underlag för regelbunden rapportering till Europarådet, WHO och EBA.

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för patogeninaktiverade trombocyter från poolade lättcellskoncentrat som syrabehandlats för att reducera mängden HLA-antigen, s k HLA-”strippade trombocyter”. Användningsområde är behandling av trombocytrefraktära patienter som ej kan försörjas med HLA-matchade trombocyter, initialt inom ramen för en studie.

Sidor

Sidan uppdaterad