Nyheter

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya koder för poolade trombocyter förvarade i suspensionsmedium PAS-C (InterSol) avsedda för framställning av  s k ”dubbeldostrombocyter” som patogereduceras och därefter delas upp i två transfusionsdoser.

Dessa koder är ett komplement till de koder som skapats tidigare för trombocyter framställda från poolade lättcellskoncentrat förvarade i PAS-C, se Nyhetsbrev 16.

 

 

0 Comment(s)

Good Practice Guidelines publicerades i 19e utgåvan av Europarådsguiden. Det är ett tillämpningsdokument framtaget i enlighet med kvalitetsdirektivet 2005/62/EC, senast reviderat i Direvctive (EU) 2016/1214. Med myndigheternas kännedom har dokumentet översatts till svenska. Nomenklaturen har anpassats till svenska förhållanden. Efter en remissrunda har dokumentet reviderats och publiceras härmed. Ytterligare synpunkter välkomnas.

 

0 Comment(s)

Den 23 januari 2019 samlades 25 uppgiftslämnare från 20 blodverksamheter och arbetsgruppen för statistik till arbetsmöte i Stockholm. Det var sex uppgiftslämnare från lika många blodverksamheter som lämnat återbud av olika skäl. Det är nu 6e gången som mötet arrangeras i syfte att förbättra kvaliteten i datainsamlingen och därmed också årsrapporten. Denna rapport är avsedd att vara underlag för s.k. benchmarking mellan blodverksamheterna i landet. Rapporten är också underlag för regelbunden rapportering till Europarådet, WHO och EBA.

Sidor

Sidan uppdaterad