Nyheter

0 Comment(s)

Arbetsgruppen arbetar med olika aspekter på och möjligheter med EHD:

  • att förbättra formuleringar i huvud- och följdfrågor nu när pappersformatet ej är en begränsning
  • att använda EHD för alla typer av tappningar, kontroller, seniorgivare och nyanmälningar
  • till utskrift av EHD beroende på tappningstyp
  • att införa och redigera OBS-, styr och spärrkoder

Arbetsgruppen har informerat Handboksgruppen om arbetets karaktär och får lägga fram förslag till Handboksgruppens möte i november i år.

0 Comment(s)

EU-kommissionen annonserar just nu efter anbud för ett projekt för Patient Blood Management, som ska utvecklas, användas och utvärderas på fem universitetssjukhus. Projektet ska bygga på tidigare gemensamma projekt som t ex  "Manual of optimal Blood Use". Sista dagen för att lämna in anbud är den 27 september 2013.

European Blood Alliance. EBA, har som ett av sina startegiska mål att delta in projekt som rör optimal användning av blodkomponenter och därför kommer EBA att försöka engagera sig i ett konsortium som lämnar anbud.

0 Comment(s)

EID Monitor är en arbetsgrupp inom den Europeiska Blodalliansen, EBA. I EID Monitor diskuteras månatligen det epidemiologiska läget ur ett transfusionsmedicinskt perspektiv. Svensk medlem är Bengt Ekermo, som också är sammankallande i Transfusionsföreningens arbetsgrupp mot transfusionsöverförd smitta. SweBA's medlemmar får logga in för att läsa mötesanteckningarna. 

0 Comment(s)

Under början av året påbörjade en arbetsgrupp samordningen av den elektroniska hälsodeklarationen (EHD) med huvud- och följdfrågor och koppling till OBS, styr- och spärrkoder. Syftet är att underlätta nationell samordning av EHD för alla typer av hälsodeklarationer inom ramen för Handbok för Blodcentraler. Det är angeläget att använda de elektroniska formulärens möjligheter  att formulera frågor och följdfrågor.

0 Comment(s)

Under 2012 startade SweBA ett arbete på Vävnadsrådets uppdrag, nämligen att skapa en kurs i blodgviningsbefrämjande arbete och samtalsteknik. SweBA har arbetat med representanter för andra vävnadsområden i utbildningsutskottet. Utbildningen har utformats av Lisen Dahlström, Stockholm, Helena Löf, Uppsala, Birgitta Nilsson Sojka, Umeå och Margareta Wojcik, Skåne tillsammans med Beatrice Diedrich och Rut Norda. Denna första kurs planeras följa av fler även i regional regi så att så många som möjligt inom blodverksamheten kan delta, vilket är Vävnadsrådets strävan.

0 Comment(s)

Nya blodgivarregler i Kanada

Den 22 maj beslutade Health Canada att tillåta att män som har haft sex med män får lämna blod om det gått minst 5 år och alla andra krav uppfylls. Canadian Blood Services ochHéma-Québec beslutade i september 2011 att göra en utvärdering av urvalskriterierna avseende MSM och konsulterade både patient- och intresseföreningare under arbetets gång. Ansökan om regeländringen har nu bifallits och den nya regeln kommer att införas under sommaren 2013.

Sidor

Sidan uppdaterad