Nyheter

0 Comment(s)

Nya blodgivarregler i Kanada

Den 22 maj beslutade Health Canada att tillåta att män som har haft sex med män får lämna blod om det gått minst 5 år och alla andra krav uppfylls. Canadian Blood Services ochHéma-Québec beslutade i september 2011 att göra en utvärdering av urvalskriterierna avseende MSM och konsulterade både patient- och intresseföreningare under arbetets gång. Ansökan om regeländringen har nu bifallits och den nya regeln kommer att införas under sommaren 2013.

0 Comment(s)

Nya koder för granulocyter och serum

Databasen ISBT128 koder i Sverige har utökats under december 2012 med nya komponentkoder, dels för granulocyter, dels för serum att användas vid framställning av celler och vävnader avsedda för transplantation. Granulocytkoderna är begärda av Nederländerna och publicerades i ICCBBAs databas i april 2012. Serumkoderna har begärts från Uppsala Akademiska sjukhus, och är nationella koder, dvs. används endast i Sverige. 

Sidor

Sidan uppdaterad