Nyheter

0 Comment(s)

World Marrow association (WMDA) har i samarbete med International Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) utveckat ett globalt register för identifiering av donatorer, för att förbättra spårbarhet och minska risken för förväxling. Fr om 2020-12-15 ska alla stamcellsdonatorer i register märkas med en kod för att säkerställa identiteten globalt.

0 Comment(s)

Den 18 januari startade statistikinsamlingen för år 2020. Insamlingsperioden hoppas vara avslutad 26 februari och rapporten klar för publicering den 24 april. Statistikgruppen vill genomföra en bench-marking före publiceringen - men det hänger på att det inte blir någon stor försening i inlämningen.  Insamlingsformulär, mallar, följebrev och förteckningen över uppgiftlämnare finns nu i arbetsgruppens mapp under Dokument.

0 Comment(s)

Jill Storry och medförfattare välkomnar nu synpunkter på den text som ska ersätta avsnitten Blodgruppering, Erytrocytantikroppsidentifiering och Förenlighetsprövning inom området Immunhematologi. Det är två pdf-filer som finns  att läsa och spara ner från www.SweBA.se – se Dokument/Arbetsgrupper/Handbok/Immunhematologi.

Synpunkter lämnas till Jill.Storry@skane.se senast fredagen den 24 oktober.

 

0 Comment(s)

Handbok för blodverksamhet 2.0 har nu uppdaterats. Publiceringsdatum finns nu för alla områden samt för de tabeller som har egna genvägar. En ändringslogg finns nu tillgänglig via vänstermarginalen. Vid uppdateringar av texten i områden anges datum och via en länk kommer man till relevant plats i Ändringsloggen. I dokumentet Utformning av text i Handboken, som nu publicerats, beskrivs arbetet.  

Sidor

Sidan uppdaterad