Nyheter

0 Comment(s)

EHD version 3.0

Nu har version 3.0 av den elektroniska hälsodeklarationen, EHD , färdigställts..

I denna version ingår alla frågor som ska ställas i samband med nyanmälan eller efter 5 års uppehåll med blodgivning.

En del blodcentraler har särskilda frågor när blodgivare kallas till Hb-kontroll eller andra kontroller och dessa frågor finns också med i version 3.0.

Slutligen finns de ytterligare frågor som Baxalta har infört för sina leverantörer av plasma.

0 Comment(s)

årsberättelser 2015

Arbetsgruppen för Blodregistret, arbetsgruppen för EHD och arbetsgruppen för webbokning har nu kort sammanfattat arbetet under 2015 i enlighet med sina uppdrag. Ta gärna tillfället i akt att läsa, fråga eller föreslå ärenden till någon eller alla grupperna via sammankallande och någon medlem inför det fortsatta arbetet 2016.

0 Comment(s)

Enligt rekommendation från SweBAs arbetsgrupp Datautskottet bör termen ”leukocytreducerad” användas istället för ”leukocytbefriad”, för att överenstämma med terminologin i Handbok för Blodcentraler.

Ändring har gjorts i nationella databasen den första veckan i januari 2016, vilket innebär att den nya termen kommer med vid nedladdning i fortsättningen.

Kontaktpersonernas för de olika blodcentralerna ombeds att se till att samma ändring görs i det lokala bloddatasystemet.

 

Sidor

Sidan uppdaterad