Nyheter

0 Comment(s)

Australian Red Cross Blood Services har genomfört en undersökning av blodgivares följsamhet till gällande urvalskriterier och därefter bett tillsynsmyndigheten att besluta om en eventuell halvering av uppehållstiden efter sexualla riskhändelser. Myndigheten (TGA) har beslutat att uppehållstiden ska vara oförändrad, dvs. 12 månader. Läs mer på den bifogade länken:

0 Comment(s)

Arbetsgruppen arbetar med olika aspekter på och möjligheter med EHD:

  • att förbättra formuleringar i huvud- och följdfrågor nu när pappersformatet ej är en begränsning
  • att använda EHD för alla typer av tappningar, kontroller, seniorgivare och nyanmälningar
  • till utskrift av EHD beroende på tappningstyp
  • att införa och redigera OBS-, styr och spärrkoder

Arbetsgruppen har informerat Handboksgruppen om arbetets karaktär och får lägga fram förslag till Handboksgruppens möte i november i år.

0 Comment(s)

EU-kommissionen annonserar just nu efter anbud för ett projekt för Patient Blood Management, som ska utvecklas, användas och utvärderas på fem universitetssjukhus. Projektet ska bygga på tidigare gemensamma projekt som t ex  "Manual of optimal Blood Use". Sista dagen för att lämna in anbud är den 27 september 2013.

European Blood Alliance. EBA, har som ett av sina startegiska mål att delta in projekt som rör optimal användning av blodkomponenter och därför kommer EBA att försöka engagera sig i ett konsortium som lämnar anbud.

0 Comment(s)

EID Monitor är en arbetsgrupp inom den Europeiska Blodalliansen, EBA. I EID Monitor diskuteras månatligen det epidemiologiska läget ur ett transfusionsmedicinskt perspektiv. Svensk medlem är Bengt Ekermo, som också är sammankallande i Transfusionsföreningens arbetsgrupp mot transfusionsöverförd smitta. SweBA's medlemmar får logga in för att läsa mötesanteckningarna. 

0 Comment(s)

Under början av året påbörjade en arbetsgrupp samordningen av den elektroniska hälsodeklarationen (EHD) med huvud- och följdfrågor och koppling till OBS, styr- och spärrkoder. Syftet är att underlätta nationell samordning av EHD för alla typer av hälsodeklarationer inom ramen för Handbok för Blodcentraler. Det är angeläget att använda de elektroniska formulärens möjligheter  att formulera frågor och följdfrågor.

Sidor

Sidan uppdaterad