Nyheter

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för EHD presenterade en del av sitt arbete på Linköpingsdagarna i form av en poster - se bifogad fil. Den nya funktionen att ta ut statistik lyftes fram. Den ger en möjlighet att se hur avvikande svar fördelar sig över frågeområden. Sådan information är viktig i förbättringsarbete i blodverksamheten. Instruktionen för att ta ut information är redan publicerad på denna hemsida och återfinns i Dokumentmappen för arbetsgruppen EHD.

0 Comment(s)

Svar på remiss från Socialstyrelsen

SweBA har svarat jakande på en remiss avseende förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.
Föreslagen ändring innebär att de som bedriver blodverksamhet kommer att kunna ersätta kriterierna för tillfällig avstängning av givare med NAT-testning under förutsättning att resultatet är negativt, i de fall en potentiell givare har vistats i ett område där det förekommer överföring av West Nile-virus till människa.
Den föreslagna formuleringen tvingar inte blodverksamheterna att använda NAT som testmetod. 

0 Comment(s)

Blodregistret

Nu finns information om arbetet med kvalitetsregistret "Blod från givare till patient" i Dokument/Blodregistret. Där finns också anteckningar från vår work-shop 11 mars i år och den uppdaterade profilbeskrivning som lämnats in.

0 Comment(s)

Internationella blodgivardagen 14 juni 2015

Inför Internationella blodgivardagen 2015 gjorde Blodkommunikaiton Sverige (BKS) en satsning på att få uppmärksamhet kring blodgivning i media. PR-byrån Westander anlitades och statistik samlades in från alla intresserade län. Resultatet blev att totalt 99 artiklar publicerades, till ett annonsvärde av totalt 2 009 408 kronor. Antal potentiella läsare som nåtts är 5 716 400. Publiceringar har skett i samtliga 21 län med flest publiceringar i Skåne och Västra Götalands län. Dessutom gjorde både SVT Rapport och TV4 Nyhetsmorgon inslag.

0 Comment(s)

Databasen ISBT128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för poolade trombocyter, för att möta behovet hos de blodcentraler som tillämpar ett nytt sätt att framställa trombocyter med automatisk utrustning för komponentuppdelning av helblod. Den automatiska uppdelningen resulterar i enheter med liten volym bestående av  trombocytrik plasma (s.k. interimstrombocyter), som poolas efter framställningen till en transfusionsenhet.

Sidor

Sidan uppdaterad