Nyheter

0 Comment(s)

Den 7-8 februari 2017 ordnade EBA en work-shop om plasmaferes i Amsterdam. Den hölls i Sanquins lokaler. Svensk representant för SweBAs räkning var Per-Olof Forsberg. Hans reserapport till SweBAs årsmöte 2017 och hans presentation av plasmaferes i Värmland i samband med en workshop 2105 finns nu att läsa under fliken Dokument och i mappen Enkäter/remisser/rapporter. Per-Olof svara gärna på frågor.

0 Comment(s)

Under 2016 diskuterade SweBA vilka rutiner som fanns hos blodverksamheterna och regionblodcentralerna för att möta kriser och katastrofer. Det saknades en övergripande bild av kunskapsläget och SweBA gjorde därför en enkät hösten 2016. Sammanställningen diskuterades på årsmötet 2017. Enkäten, sammanställningen av alla data och en sammanfattning samt en lärorik rapport från NÄL finns i mappen Enkäten/remisser/rapporter. Stryelsen tar gärna emot synpunkter. 

0 Comment(s)

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde Blodregistergruppen sammanlagt tre förstudier för att undersöka möjligheten att extrahera data ur patientjournalsystemen (inklusive blod och lab) för att uppfylla behovet av uppgifter för ett kvalitetsregister blod från givare till patient. Medel för arbetet ställdes till förfogande av SweBA. Extraktionerna gjordes manuellt. Ett studiebesök gjordes även till Rigshopsitalet som har ett transfusionsregister för arbetet med Patient Blood Management.

Sidor

Sidan uppdaterad