Uppdaterad hemsida

0 Comment(s)

Hemsidan har uppdaterats med information avseende ny representant i SweBA för svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Andra nyheter är att arbetsgruppen Datautskottet har bytt namn till IT-utskottet, arbetsgruppen BKS bytt namn till GeBlod kommunikation och att en ny arbetsgrupp, Patient Blood Management (PBM) har tillkommit.

 

Sidan uppdaterad 2017-10-31 19:01