Transfusionssmitta Hepatit E

0 Comment(s)

I en färsk online-artikel i medicinska tidskriften Lancet  har man undersökt Hepatit E Virus (HEV) betydelse som transfusionssmitta (Patricia E Hewitt och medarbetare: Hepatitis E virus in blood components: a prevalence and transmission study in southeast England). Under knappt 1 års tid (okt 2012 till sept 2013) testades retrospektivt 225 000 blodtappningar på förekomst av HEV-RNA. 79 st givare befanns positiva för HEV, innebärande en förekomst  av 1 HEV positiv givare på 2848 st. Av 43 uppspårade transfusionsmottagare av HEV positiv blodkomponent befanns 18 (dvs 42%) ha tecken på att ha blivit infekterade med HEV. Endast sällan fick patienten symptom på infektion, men hos några immunsupprimerade patienter blev infektionen långdragen/persisterande. I slutet av artikeln skriver artikelförfattarna bl.a.: "Our experience in this study, however, indicates that the burden of harm engendered by HEV acquisition through transfusion is very slight and from a clinical perspective alone there seems no pressing need to move rapidly with the introduction of donation screening." HEV är en smitta som sprids från djur (zoonos), och intag av otillräckligt tillagat fläskkött är en smittväg. I England och Wales har en seroprevalens av anti-HEV på ca 25% påvisats hos individer i 60-70-årsåldern. Av de 79 viremiska blodgivarna var 56 st (71%) negativa i antikroppstest (HEV IgG och IgM), för att testa givare på smittförekomst krävs därför testning med NAT (Nucleic Acid Technology). I anslutning till Lancet-artikeln av Hewitt m.fl. finns en editorial av Jean-Michel Pawlotsky: Hepatitis E screening for blood donations: an urgent need?

Sidan uppdaterad 2014-07-28 17:43