Svar på remiss från Socialstyrelsen

0 Comment(s)

SweBA har svarat jakande på en remiss avseende förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.
Föreslagen ändring innebär att de som bedriver blodverksamhet kommer att kunna ersätta kriterierna för tillfällig avstängning av givare med NAT-testning under förutsättning att resultatet är negativt, i de fall en potentiell givare har vistats i ett område där det förekommer överföring av West Nile-virus till människa.
Den föreslagna formuleringen tvingar inte blodverksamheterna att använda NAT som testmetod. 
Berörda verksamheter i Sverige kan fortsätta att tillämpa 28 dagars karenstid för de blodgivare som vistats i ett sådant område. Eftersom förslaget inte innebär krav på att NAT ska användas som testmetod kommer det inte att medföra något större behov av förändringar i berörda verksamheter och kan därför inte heller medföra några särskilda ekonomiska konsekvenser.

Sidan uppdaterad 2015-09-20 22:09