Riktlinjer för god sed publicerade

0 Comment(s)

Good Practice Guidelines publicerades i 19e utgåvan av Europarådsguiden. Det är ett tillämpningsdokument framtaget i enlighet med kvalitetsdirektivet 2005/62/EC, senast reviderat i Direvctive (EU) 2016/1214. Med myndigheternas kännedom har dokumentet översatts till svenska. Nomenklaturen har anpassats till svenska förhållanden. Efter en remissrunda har dokumentet reviderats och publiceras härmed. Ytterligare synpunkter välkomnas.

 

Sidan uppdaterad 2019-05-23 09:36