Reserapport ECDHM 13-15/7 2016

0 Comment(s)

2nd European Conference on Donor Health & Management ägde rum 13-15/7 2016 i Cambridge, England. Se här en reserapport från Enisa Deumic, en av de svenska deltagarna på konferensen.

Sidan uppdaterad 2016-11-30 17:06