Rekommendationer från EDQM och EU-kommissionen

0 Comment(s)

Ett mycket välbesökt symposium om Plasma Supply Management hölls den 29-30 januari 2019 i Strasbourg. Nu har rekommendationerna till intressenterna (stakeholders) avseende självförsörjning med plasma till läkemedel äntligen publicerats!

Besök https://www.edqm.eu/en/projects för mer information och en pdf-fil!

Sidan uppdaterad 2020-09-07 12:15