Rapport från work-shop i Amsterdam

0 Comment(s)

Den 7-8 februari 2017 ordnade EBA en work-shop om plasmaferes i Amsterdam. Den hölls i Sanquins lokaler. Svensk representant för SweBAs räkning var Per-Olof Forsberg. Hans reserapport till SweBAs årsmöte 2017 och hans presentation av plasmaferes i Värmland i samband med en workshop 2105 finns nu att läsa under fliken Dokument och i mappen Enkäter/remisser/rapporter. Per-Olof svara gärna på frågor.

Sidan uppdaterad 2017-06-13 07:59