Nya komponentkoder för poolade trombocyter

0 Comment(s)

Databasen ISBT128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för poolade trombocyter, för att möta behovet hos de blodcentraler som tillämpar ett nytt sätt att framställa trombocyter med automatisk utrustning för komponentuppdelning av helblod. Den automatiska uppdelningen resulterar i enheter med liten volym bestående av  trombocytrik plasma (s.k. interimstrombocyter), som poolas efter framställningen till en transfusionsenhet.

Sidan uppdaterad 2015-06-03 18:31