Nya komponentkoder för Covid-19 konvalescentplasma

0 Comment(s)

Nationella ISBT128-koddatabasen har utökats med komponentkoder för Covid-19 konvalescentplasma, från aferes och helblod. Koder för patogenreducerad konvalescentplasma från aferes och helblod har också lagts till, inkl. poolade enheter.

Sidan uppdaterad 2020-09-27 20:05