Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans (aferesenhet 3), som kompletterar de koder som publicerats 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009. Tillägg har gjorts även av koder för plasma med ACD-A som frysts in inom 6 timmar.

Sidan uppdaterad 2021-10-08 15:29