Nya koder för frysta-tinade trombocyter

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för frysta-tinade trombocyter från poolade lättcellskoncentrat, som fryses in med DMSO och suspenderas i plasma eller annan lösning efter tining, samt koder för bestrålade trombocyter efter tining.

Sidan uppdaterad 2019-10-21 22:39