nu startar Kartläggningen av Blodverksamheten i Sverige 2018

0 Comment(s)

Den 23 januari 2019 samlades 25 uppgiftslämnare från 20 blodverksamheter och arbetsgruppen för statistik till arbetsmöte i Stockholm. Det var sex uppgiftslämnare från lika många blodverksamheter som lämnat återbud av olika skäl. Det är nu 6e gången som mötet arrangeras i syfte att förbättra kvaliteten i datainsamlingen och därmed också årsrapporten. Denna rapport är avsedd att vara underlag för s.k. benchmarking mellan blodverksamheterna i landet. Rapporten är också underlag för regelbunden rapportering till Europarådet, WHO och EBA. Den är också underlag till andra internationella förfrågningar.

Tisplanen är satt så att rapporten ska vara klar till den sista april 2019. De dokument som behövs för arbetet är utskickade till uppgiftslämnarna. För säkerhets skull finns de också i arbetagruppens mapp här på hemsidan. 

Sidan uppdaterad 2019-02-11 13:45