Komponentkoder för poolade ”dubbeldos” trombocyter framställda med automatisk metod

0 Comment(s)
Bifogad fil: 

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya svenska koder för poolade trombocyter förvarade i suspensionsmedium PAS-E, avsedda för framställning av s k ”dubbeldostrombocyter” som patogeninaktiveras, eller bestrålas, och därefter delas upp i två transfusionsdoser.

Dessa koder är ett komplement till de koder som skapats tidigare (se Nyhetsbrev 17) för de blodcentraler som tillämpar ett nytt sätt att framställa trombocyter med automatisk utrustning för komponentuppdelning av helblod, som resulterar i enheter med trombocytrik plasma med liten volym (s.k. interimstrombocyter).

Sidan uppdaterad 2016-08-29 14:11