Inga ändringar av urvalskriterier i Australien

0 Comment(s)

Australian Red Cross Blood Services har genomfört en undersökning av blodgivares följsamhet till gällande urvalskriterier och därefter bett tillsynsmyndigheten att besluta om en eventuell halvering av uppehållstiden efter sexualla riskhändelser. Myndigheten (TGA) har beslutat att uppehållstiden ska vara oförändrad, dvs. 12 månader. Läs mer på den bifogade länken:

http://www.donateblood.com.au/media-centre/news/national/no-change-to-sexual-activity-based-deferrals-says-regulator

Sidan uppdaterad 2014-01-08 14:55