Indikationer för erytrocyttransfusioner och perioperativ transfusionsstrategi

0 Comment(s)

Nationella rekommendationer för spridning inom berörda verksamheter avseende indikationer för erytrocyttransfusioner och perioperativ transfusionsstrategi från SweBAs PBM arbetsgrupp 

Sidan uppdaterad 2021-10-01 14:54