Inbjudan till workshop 8 sept 2014:Nationell samordning av plasmaavtal

0 Comment(s)

Denna inbjudan riktar sig till alla som tecknar plasmaavtal i regioner och landsting, samt till chefer för blodverksamheter och representanter för SKL och berörda myndigheter.

Syftet med workshopen är att fastställa om det finns ett nationellt intresse av en förändrad strategi för tecknande av plasmaavtal i framtiden, och föra en diskussion om behovet av en nationell samordning av avtalen med läkemedelsindustrin, på ett liknande sätt som i tre av våra nordiska grannländer.Förutsättningar och möjliga former för ett samordnat förfarande kommer att belysas under mötet.

 

Tid: Måndagen den 8 september 2014, kl. 12.00 – 15.30

Plats: SKL Hornsgatan 20, Stockholm,  Lokal: Torget

Arrangör    SweBA och Arbetsgruppen Framtida plasmaförsörjning

Anmälan    Senast 2014-06-20  till helena.lindholm@vll.se

 

Sidan uppdaterad 2014-06-16 14:10