Enkät inom EBA om granulocyttransfusion

0 Comment(s)

V.g. se bifogad presentation från senaste EBA Board meeting i Frankfurt 6-7/10 2016. Den bygger på en enkät till EBA:s medlemsländer våren 2016 om granulocytgivning/-transfusion. Samtliga EBA:s medlemsländer var representerade på mötet.  Efter presentationen ´ursäktade sig´ Frankrikes representant med att man där aldrig sprutat sina aferes-granulocytgivare med G-CSF, samt att man nu tagit beslut om att endast framställa granulocyter för transfusion via poolade lättcellsskikt (buffycoats). Ingen närvarande försvarade användning av blodgivare som granulocytgivare med aferesteknik, eller för den delen granulocyttransfusion överhuvudtaget.

Sidan uppdaterad 2016-12-12 18:17