EHD; säkerhet, kvalitet och harmonisering

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för EHD presenterade en del av sitt arbete på Linköpingsdagarna i form av en poster - se bifogad fil. Den nya funktionen att ta ut statistik lyftes fram. Den ger en möjlighet att se hur avvikande svar fördelar sig över frågeområden. Sådan information är viktig i förbättringsarbete i blodverksamheten. Instruktionen för att ta ut information är redan publicerad på denna hemsida och återfinns i Dokumentmappen för arbetsgruppen EHD.

Sidan uppdaterad 2015-09-25 10:08