EFTERLYSNING BMA till Handboken kap Stöd o krav

0 Comment(s)

Gruppen ansvarar för avsnitten ”Stöd och krav”, ”Arkiveringstider”, ”Definitioner och förkortningar” och ”God sed”. Intentionen är att hjälpa blodcentralerna att förstå vilka myndighetskrav som finns på verksamheterna. Gruppen har det senaste året arbetat med att anpassa handboksavsnitten efter Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets nya föreskrifter. Just nu ser gruppen över vilka myndighetskrav det finns på arkiveringstider. Gruppen har teamsmöten c:a en timma varannan vecka, där vi hjälps åt med att föra arbetet framåt. Vi vill gärna att gruppen har representanter från de olika yrkeskategorier som arbetar inom blodcentralsverksamheterna. För tillfället har gruppen representanter från Kalmar, Uppsala och Halland. Därför ser vi gärna att en ny medlem är BMA och representerar en annan del av landet. Som medförfattare behöver man inte vara expert på lagar och förordningar, men man behöver tycka att det är intressant att försöka förstå dem, och att det är roligt att förklara dem för andra.

Är du intresserad? Kontakta Maria.Held@RegionHalland.se

Sidan uppdaterad 2021-11-04 14:42